BEDRIJVEN EN TEAMS

Wil je dat je medewerkers meer verantwoordelijkheid en meer initiatief tonen, proactief zijn in plaats van reactief? Is het ziekteverzuim hoog, werkt een team niet goed samen en lopen de werkvoorraden op? Is dit herkenbaar of loop je hier tegenaan?

Middels individuele, management of teamcoaching leer ik medewerkers, managers en teams het beste uit zich zelf te halen. Daarbij is het belangrijk om te werken vanuit een gezamenlijk belang met ruimte en respect voor het individu. Belangrijke elementen in mijn coaching zijn vertrouwen, resultaatgerichtheid, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Met deze elementen als basis werk ik aan het vergroten van de effectiviteit van het individu of team.

INDIVIDUEEL

Wil je weten hoe je de regie weer kunt pakken of wil je krachtiger en effectiever functioneren? Wil je weten wat het effect van jou gedrag is op de ander? Herken je dit?

Deze belangrijke ontwikkelvragen pak ik aan door individuele coaching. Middels een intake stellen we samen vast hoe het ontwikkeltraject er uit zal zien en welke resultaten behaald moeten worden, zodat jij tevreden bent.

In de gesprekken richten we ons op houding en gedrag, ontwikkeling van competenties, samenwerking met anderen of begeleiding op het gebied van de loopbaan. Door het stellen van de juiste vragen, een spiegel voor te houden, waar nodig te confronteren en te motiveren, krijgt de coaching vorm en inhoud. Het doorbreken van gewoontes en gedragspatronen zorgt voor een blijvende verandering.

Omdat elk bedrijf en elke situatie anders is, lever ik maatwerk.

Wil je meer weten? Neem contact op!